Η Ακαδημία STS

H STS Marine Academy δημιουργήθηκε μετά από επιμονή των πελατών μας για εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών. Η STS Marine Academy είναι ένα πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο που προσφέρει επαγγελματικά και τεχνικά σεμινάρια για στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού και επαγγελματίες του κλάδου ενώ παράλληλα παρέχει μια σειρά από σεμινάρια STCW σύμφωνα με τα πρότυπα του ΙΜΟ.

Οι εγκαταστάσεις μας, ο εξοπλισμός και το επιτελείο των εκπαιδευτών μας καθιστούν δυνατή την παροχή σεμιναρίων υψηλής ποιότητας.

Στόχος της Ακαδημίας είναι να προσφέρει ένα υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, με ισχυρή έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων, για την άμεση και αποτελεσματική εξέλιξη των στελεχών μίας σύγχρονης και ανταγωνιστικής Ναυτιλιακής επιχείρησης.